Kwestionariusz służy do diagnozy pacjenta pod kątem osobowości, zaburzeń psychicznych takich jak depresja, zaburzenia lękowe i inne. Pacjent wypełnia kwestionariusz, po czym umawiamy się na kolejne spotkanie w celu omówienia wyników oraz jeśli to potrzebne otrzymuje opis wyników na potrzeby konsultacji psychiatrycznej.