Psycholog udziela wsparcia osobom w kryzysie psychologicznym, który może wynikać z trudnej sytuacji życiowej lub jednorazowego trudnego doświadczenia. Wykorzystuje całą zdobytą wiedzę oraz doświadczenie, aby okazać zrozumienie, przyjąć trudne emocje i z zaangażowaniem wysłuchać historii pacjenta.