Strata, żałoba.

Strata, żałoba.

Doświadczenie, które dotyka większość z nas, to doświadczenie straty. Zwykle strata ma miejsce wtedy, gdy umrze ktoś dla nas bliski, z kim mieliśmy więź emocjonalną (włączamy w to również śmierć dziecka nienarodzonego). Zdarza się, że jako stratę rozumiemy również rozwód, rozpad związku partnerskiego, utratę przyjaciela, czy nawet śmierć ukochanego zwierzęcia. Ze stratą kojarzy się mocno pojęcie żałoby. Jest to bardzo charakterystyczny stan emocjonalny, którego doświadczają osoby bez względu na wiek, płeć, status społeczny, stan zdrowia. Jedni przeżywają silniejsze emocje w związku z żałobą, inni mniej silne, lub doświadczają ich krócej. Nie ma dokładnego limitu - ile trwa "zdrowa żałoba" i kiedy należy przestać odczuwać emocje po stracie.  Żałoba to dość specyficzny proces. Tak, to proces, dlatego że zawiera się w niej kilka etapów, które mogą się powtarzać, pojawiać w innej kolejności, zazębiać, ujawniać w różny sposób. Opiszę dość ogólnie etapy żałoby, które zwykle mają miejsce, a które wiążą się z różnego rodzaju emocjami.  Posłużę się przykładem śmierci bliskiej osoby. Jednym z...
Read More