Strata, żałoba.

Strata, żałoba.

Doświadczenie, które dotyka większość z nas, to doświadczenie straty. Zwykle strata ma miejsce wtedy, gdy umrze ktoś dla nas bliski, z kim mieliśmy więź emocjonalną (włączamy w to również śmierć dziecka nienarodzonego). Zdarza się, że jako stratę rozumiemy również rozwód, rozpad związku partnerskiego, utratę przyjaciela, czy nawet śmierć ukochanego zwierzęcia. Ze stratą kojarzy się mocno pojęcie żałoby. Jest to bardzo charakterystyczny stan emocjonalny, którego doświadczają osoby bez względu na wiek, płeć, status społeczny, stan zdrowia. Jedni przeżywają silniejsze emocje w związku z żałobą, inni mniej silne, lub doświadczają ich krócej. Nie ma dokładnego limitu - ile trwa "zdrowa żałoba" i kiedy należy przestać odczuwać emocje po stracie.  Żałoba to dość specyficzny proces. Tak, to proces, dlatego że zawiera się w niej kilka etapów, które mogą się powtarzać, pojawiać w innej kolejności, zazębiać, ujawniać w różny sposób. Opiszę dość ogólnie etapy żałoby, które zwykle mają miejsce, a które wiążą się z różnego rodzaju emocjami.  Posłużę się przykładem śmierci bliskiej osoby. Jednym z...
Read More
Psycholog a psychoterapeuta.

Psycholog a psychoterapeuta.

Odbierając telefony od pacjentów zainteresowanych spotkaniem konsultacyjnym lub rozpoczęciem terapii, często odpowiadam na pytania czym się różni psycholog od psychoterapeuty. Dla wielu osób jest to ten sam zawód. Oczywiście wiele łączy te dwie profesje, warto jednak poznać choć kilka szczegółów, które je różnią, dzięki czemu lepiej i łatwiej będzie można odnaleźć się w ofercie usług psychologicznych dostępnej np. w branży prywatnej.  Psycholog to osoba, która ukończyła magisterskie studia na kierunku psychologia. Jest to specjalista, który może prowadzić konsultacje psychologiczne, udzielać wsparcia psychologicznego, prowadzi również poradnictwo psychologiczne i będzie doskonałą osobą, która wysłucha pacjenta. Mając inny punkt widzenia, być może podzieli się swoimi spostrzeżeniami, które okażą się pomocne. Nie jest jednak przeszkolony do prowadzenia terapii zaburzeń i chorób psychicznych. Jest wiele specjalizacji w zakresie psychologii, co sprawia, że fachowiec w tym zawodzie bardzo dobrze zna się na swojej "działce" i można liczyć na jego profesjonalną wiedzę i kompetencje. Przykładem będzie psycholog kliniczny zajmujący się pacjentami psychiatrycznymi i diagnozą lub np. psycholog dziecięcy,...
Read More
Słów kilka o lęku

Słów kilka o lęku

Wśród podstawowych emocji jakie mamy na "wyposażeniu" jest lęk. To jedna z emocji, za którymi nie przepadamy, wolelibyśmy aby jej nie było, aby pojawiała się tak rzadko jak to możliwe. Niestety to, co dzieje się na świecie od dłuższego czasu, jest obiektywnym źródłem lęku - są to sytuację, okoliczności, które w większości z nas wzbudzają nieprzyjemny dyskomfort emocjonalny. Poza codziennymi problemami - kredytem do spłacenia, sprawozdaniem w pracy, chorym dzieckiem, zbliżającą się wizyta u dentysty - doświadczamy obciążeń wynikających z pandemii oraz sytuacji wojennej na ziemiach Ukrainy. Niektórzy z nas będą niestety odczuwać fizyczne symptomy, będące bezpośrednio skutkiem przedłużonego stresu, czyli niczego innego jak lęku na średnim poziomie. Lęk jest emocją, która jak każda inna (np. smutek, złość, radość) jest nam potrzebna, coś nam sygnalizuje oraz zapewnia nam potrzebną reakcje fizjologiczną. Tysiące lat temu, gdy człowiek pierwotny zajmował coraz większe tereny na ziemi, lęk był kluczową dla przetrwania emocją. Zasłyszany szelest w zaroślach, odgłosy dużych zwierząt, czy odgłosy innych ludzi...
Read More